Cập nhật lúc: 27/12/2021

Sơ chế cà phê nguyên liệu

Cà phê Bảo Châu mà bạn đang dùng đã được chúng tôi sơ chế từ những quả cà phê chín và phơi giàn nhà kính.

In Gửi Email